Co nevíte o lidském těle

25. prosince 2006 v 21:02 |  Co nevíte

Co nevíte o lidském těle

Buňka

- Jizvy po ranách se uchrání lehce tlaku a roztažení. je to způsobeno tím, že tkáně v jizvách nejsou obdařeny elastinovými vlákny, látkou, která způsobuje pružnost tkání.
- Přibližně jedna třetina cytoplazmy je tvořena vodou. Dále obsahuje okolo 30% organických látek (uhlovodany, tuky, bílokoviny) a jen asi 2-3% anorganických látek.
- Buňky pokožky přetrvají okolo jednoho týdne, než zahynou. Červené krvinky žijí asi 4 měsíce a kostní buňky 10 až 30 roků.
- Elektronický mikroskop, který umožňuje pozorovat buněčné struktury, jež nejsou viditelné tradičními optickými mikroskopy, nepoužívá světlo, ale využívá svazky elektronů předběžně urychlených. Ty se soustřeďují nad objektem pomocí magnetických polí a obstrávají fotografické obrazy až do dvoumilionového zvětšení.
- Lupy jsou malé bílé šupinky, které jsou vytvořeny z pokožky kštice smíchané s tukovou substancí - mazem, jenž je vyráběn pomocí malých žlázek.

Zažívací ústrojí

- Játra mění léty svůj rozměr. V dospělém věku váží vyprázdněná játra 1200-1500 gramů, ale od 50 let věku začínají atrofovat a postupně snižují svoji váhu až na 800-1200 gramů. Živá a funkční játra přitom mohou přesáhnout až 2500 gramů.
- Během života spořádá průměrný člověk asi 30 000 kg potravin. Odpovídá to přibližné váze asi 6 slonů.
- Příbor, který používáme denně k jídlu, se nepoužíval vždy společně. Nejstarším je nepochybně nůž, užívaný již primitivním člověkem. Před koncem XV. století se stolní nůž běžně neužíval. Poté se začala postupně užívat i vidlička, ale jen na stolech šlechticů. Všeobecné užívání příborů bylo v různých částech světa zavedeno až po několika stoletích.

Dýchací ústrojí

- Zívnutí je jev, jehož původ není dost dobře znám. Zíváme tehdy, když se nudíme nebo když jsme unavení. Může být však způsobeno i mělkým dýcháním a zvýšenou tvorbou oxidu uhličítého.
Kdybychom rozprostřely všechny plicní sklípky, mohli bychom jimi pokrýt povrch tenisového hřiště
- Do 2500 metrů nadmořské výšky se vzduch stává řidší, třebaže objem kyslíku je stejný - 21%. Nízky tlak vzduchu způsobuje, že vdechované množství je při každém vdechu menší. Ve výšce 3000 metrů nad mořem vdechujeme jen 72% vzduchu, který bychom normálně inhalovali na úrovni moře. Ve 4000 metrech toto procento klesá na 65% a v 5000 je tu už jen 60%.
- Hrtan vřešťana je mocně rozvinut a hlasové ústrojí má vysoce specializované: hrdlo je tak vypouklé, že jeho skřeky jsou slyšitelné až do okruhu 2 kilometrů
- Většina lidí dýchá vsedě asi 12-15x za minutu. Za této situace při vdechu a výdechu prochází vzduch nosními dutinami rychlostí přibližně 8 km\h. Při kašli vzduch vystřeluju z plic rychlostí až 120-160 km\h.

Oběhový systém

- Rejsek je hlodavec, jehož srdce pulzuje 1000x za minutu, a přesto žije okole 1,5 roku. U zajíce má srdce 200 úderů za minutu a žije asi 6 let. Srdce slona pulzuje 25x za minutu a žije přibližně 60 let. Srdce těchto savců během celého života vydá půl až jednu milardu úderů. Nicmén2 srdce člověka vydá za život 2,5 miliardy úderů
- Kdyby na stejné množství energie, kterou vyprodukuje srdce na krevní oběh, umožnilo vzlétnout, mělo by dostatek energie k tomu, aby nás denně vyneslo do výše asi 300 metrů nad zem
- Tep, při kterém vychází krev z levé komory do srdečnice, způsobuje vlnovité rozšíření, které se přenáší po tepně rychlostí 11 metrů za sekundu, což odpovídá 40 km za hodinu
- Kdyby se spojily krevní cévy těla, dosáhly by vzdálenosti 96 000 kilometrů, tzn. že by 2,5x obkroužly svět.
- Za jeden den srdce přečerpá takové množství tekutin, které by mohlo naplnit nádrž o objemu 10 000 litrů
- Každou hodinu protéká u každého jedince 100 mililitrů lymfy hrudním mízovodem. Ostatních 20 mililitrů jinými cestami. Proto se za normálních podmínek vytváří během 24 hodin asi 2400 mililitrů mízy, tzn. objem téměř stejný, jaký veškerá krevní plazma
- Dospělý muž má asi 4-6 litrů krve a žena 4-5 litrů. Každý den prochází tento objem krve srdcem více než 1000x
- Dospělá osoba má okolo 25 bilionů červených krvinek, ze kterých se vytváří každý den asi 1,1% tzn. asi 250 milionů. Už z tohoto je možno dedukovat, že červené krvinky se obnoví každých 100 dní.
- Žirafa má velmi zvláštní srdce. Váží 12 kg a uvede do oběhu 60 litrů krve za minutu. Pro svůj dlouhý krk má hlavu 3 metry od srdce. Nicméně chlopenní systém žil umožňuje konstantní tlak krevního řečiště

Vylučovací ústrojí

- Ledviny filtrují všechnu krev oběhového ústrojí více než 30x denně. To představuje asi 170 litrů každých 24 hodin. 99% filtrovaného roztoku se vrací do krevního řečiště a vylučuje se pouze 1,5 litru moče, která je tvořena z největší části vodou
- Normální osoba vyloučí během celého životaasi 41 000 litrů moče, což je dostatečné množství k tomu, aby pokryla plochu fotbalového hřiště

Pohybové ústrojí ústrojí

- Nejvyšší člověk na světě byl Severoameričan, který měřil 2,72 metrů. Stále ještě rostl, až do roku 1940, kdy ve svých 22 letech zemřel. Nejmenší člověkem byla devatenáctileté Holanďanka, která zemřela v roce 1895 a dosáhla výšky pouze 59 centimetrů
- Nejmenší kostí lidského těla je třmínek, který se nalézá uvnitř ucha a měří pouze 3 milimetry. Je tak malý, že by se do nehtu malíčku vešel dvakrát až třikrát
- Holenní kost se nazývá latinsky tibia, protože svým tvarem připomíná tibii, starobylý hudební nástroj podobný flétně
- Nejrychlejší sval našeho organismu je ten, který otevírá a zavírá víčka očí. Tuto činnost může vykonat 6x za sekundu
- Počet svalů lidského těla je tak značný, že reprezentují 30-50% tělesné hmotnosti
- Sval maseter pohybuje čelistí během žvýkání. Je jedním z nejvypracovanějších svalů: vyvine sílu, která je rovna 100 kg

Nervový systém

- Každá mozková hemisféra řídí protilehlou polovinu těla, protože se nervové cesty křižují při průchodu prodlouženou míchou. Proto u leváků "dominuje" pravá hemisféra, ktrá jim umožňuje psát a užívat s velkou přesností levou ruku
- Dospělý člověk má kolem 75 kilometrů nervů, které jsou rozmístěny po celém těle. Elektrické signály probíhají rychlostí vyšší než 400 km/h
- Mozek, který obsahuje 80% vody, představuje přbližně 1/50 celkové hmotnosti těla, tj. 2%, ale využívá více než 1/5 veškeré energie organismu
- V roce 1974 jeden člověk v Barmě recitoval 16 000 stránek náboženského budhistického textu. Při přehlídce vizuální paměti se jednomu Angličanovi podařilo zapamatovat si pořadí šesti vějířů karet (okolo 312 karet karet zcela promíchaných) poté, co je viděl pouze jednou. Dopustil se pouze 24 omylů

Smysly

- Normální osoba vypotí asi O,3 litru za den, ale v podmínkách vyšší teploty a vlhka může ztrácet denně až 2,5 litru. Jakmile si člověk zakryje 1/3 své pokožky látkou, která ucpe póry, zemře, protože nebude schopen vyloučit dostatečné množství škodlivých látek
- Lidské oko je tak citlivé, že za temné bezměsíčné noci může rozlišit světlo zapálené sirky na vzdálenost 80 kilometrů
- Svaly víčka mrkají 20 000x během dne, aby se zvlhčilo a očistilo oko. To znamená, že během dne asi půlhodiy nevidíme, protože máme kvůli mrkání víčka zavřená
- Zabarvení očí bývá většinou ve vztahu s barvou vlasů. Proto osoby s modrýma očima (méně pigmentu) mají vlasy světlé a osoby s hnědýma očima (více pigmentu) vlasy tmavé
- Člověk, protože dnes už téměř nemá přirozeného nepřítele, nepotřebuje mít příliš citlivý sluch. Proto jsou naše uči ploché, malé a málo pohyblivé. Slouží nám hlavně pro zachytávání zvuků pocházejících z různých směrů
- Nejhlubší tón, který můžeme slyšet, je zvuk o kmitu 20 kmitů za vteřinu, nejvyšší zachytitelný zvuk je o 350 kmitech za vteřinu
- Chuťové vjemy jsou velmi subjektivní. Existuje například látka zvaná fenylthiocarbamid, která je pro určité jedince (nepř. pro americké indiány) velice hořká, ale pro jiné zase zcela bez chuti
- V kůži se nalézají asi 3 miliony potních žláz. Kdyby se spojila jedna s druhou, měly by dohromady délku přes 48 kilometrů
- Všechhny vlasy na hlavě rostou v celkové délce asi 2500 cm denně. Jsou tak pevné, že se mohou natáhnout o 1/3 délky, aniž by se poškodily. Cop tvořený 500 lidskými vlasy již dokáže udržet celou váhu člověka
- Jeden Ind si od roku 1952 do roku 1985 nestříhal nehty levé ruky. Nakonec dosáhly celkové délky nehtů více než 3,5 metru. Jen nehet palce přitom měřil přes 88 centimetrů

Reprodukční ústrojí

- Kdybychom spojily kanálky obou varlat, získlai bychom trubici dlouhou 1600 metrů
- Ve třech nebo čtyřech milimetrech semene je asi 400 milionů spermií. Aby se pokryla hlavička jehly, bylo by třeba asi 40 spermií jedna vedle druhé
- Císařský řez spočívá v provedení řezu do pokožky mateřského břicha, aby se dosáhlo dělohy. Zdá se, že svůj název odvozuje od lex Caesarea (Césarův zákon), který přikazoval vyjmutí novorozence z břicha matky, jestliže zemřela během porodu
- Norámlní žena vytvoří během svého života okolo 400 zralých vajíček, většina z nich se však neoplodní
- Nejstarší matka, která je známa, byla Ruth Kistler z Oregonu, která v roce 1966 prodila dceru ve věku 57 let
- Pani Vasileová, manželka ruského rolníka, která žila v 18. století, je považována za ženu s největším počtem dětí. Porodila jich 69. Z nich 16 párů byla dvojčata, 7x porodila trojčta a 4x dokonce čtyřčata
- Nejvyššího věku údajně dosáhnul Dán Christian Jacobsen Drackenberg, který se narodil v roce 1626 a zemřel v necelých 146 letech. Dále bývá zmiňován Li Chung-Yun, který se narodil v roce 1680 a dle zápisů údajně zemřel v roce 1933 v věku 253 let

Endokrinní systém

- Chobotnice v případě nebezpečí vypouští inkoustový mrak. Jedná se o substanci, kterou produkuje žláza ve střevu. Způsobuje, že agresoři oslepnou. Kromě toho tak neutralizuje svůj živočišný pach
- Diabetes insipidus je způsoben nedostatkem hormonu vazopresinu. Tento stav provokuje intezivní žízeň nemocného, který pak pije velké množství vody a vylučuje denně až 10-15 lirů moči
- Rostliny jako živé bytosti také vylučují hormony. Tyto substance se vytváří v dělícím pletivu, které se nalézá v kořenech a stoncích. Působí prostřednictvím různých spojujících cév, které transporstují mízu
- Příkladem gigantismu byl Robert Eadlow, Severoameričan, který se narodil v roce 1928. Při narození měl váhu 3,8 kg, ale již v 1. roce života vážil 28 kg a měřil 1,11 metru. V devíti letech měřil 1,85 metru. Tento rytmus růstu pokračoval až do jeho smrti ve 22 letech života - v té době vážil 215 kg a měřil 2,7 metru

Imunitní systém

- Rekord v morbiditě epidemie získal bubonický mor, jenž trápil Evropu v období 1347-1351. Nemocnost dosahovala 99,99%
- V dubnu roku 1967 NASA, společnost USA pro výzkum vesmíru, informovala o tom, že její vědci nalezli bakterie ve výšce 41 100 metrů nad mořem
- První transplantace srdce se uskutečnila v roce 1967. Příjemce přežil pouze 18 dní. Předtím, v roce 1964, se implantovalo šimpanzí srdce do hrudníku 67 letého pacienta. Implantované srdce působilo pouze pár hodin
- Baktérie micrococcus radiodurans jsou tak odolné, že snášejí i atomové záření o síle 6,5 milionu roentgenu. Tato dávka je tisíckrát smrtelnější, než ta, kterou jsou schopni snést lidé. Jiné baktérie jsou např. schopné žít v podloží sirných vod v teplotách převyšujících i 300 stupňů Celsia
- V USA se odhaduje, že v roce 1999 počet zemřelých na AIDS dosáhnul 179 000 s nákladem lékařské péče vyšší než 16 miliard dolarů
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (171)
Zobrazit starší komentáře

101 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 21. dubna 2016 v 3:32 | Reagovat

Spot lets start off perform on this writeup, I seriously consider this astounding internet site needs much more consideration. Ill apt to become once again to find out to read considerably a lot more, thank you that information.

102 purchase_cialis purchase_cialis | E-mail | Web | 26. dubna 2016 v 19:50 | Reagovat

Hello!

103 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 26. dubna 2016 v 21:46 | Reagovat

Normally I do not read post on blogs, but I wish to say that this writeup very compelled me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great article.

104 for for | E-mail | Web | 5. května 2016 v 20:41 | Reagovat

Really informative blog article.Really thank you! Want more.

105 for for | E-mail | Web | 6. května 2016 v 14:05 | Reagovat

Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I'm wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

106 cheap cheap | E-mail | Web | 8. května 2016 v 13:53 | Reagovat

you're truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you've performed a magnificent task in this subject!

107 without without | E-mail | Web | 9. května 2016 v 11:14 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

108 cheap_cia_lis cheap_cia_lis | E-mail | Web | 10. května 2016 v 5:43 | Reagovat

Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?

109 cheap_cia_lis cheap_cia_lis | E-mail | Web | 14. května 2016 v 4:02 | Reagovat

This web site really has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.

110 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 17. května 2016 v 15:25 | Reagovat

whoah this weblog is wonderful i really like studying your posts. Keep up the great paintings! You already know, lots of individuals are searching around for this information, you can help them greatly.

111 generic generic | E-mail | Web | 21. května 2016 v 3:49 | Reagovat

Hi! This is my first visit to your blog! We are a

112 via_gra via_gra | E-mail | Web | 22. května 2016 v 0:26 | Reagovat

I genuinely enjoy studying on this website, it holds good content. Never fight an inanimate object. by P. J. O'Rourke.

113 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 24. května 2016 v 15:16 | Reagovat

Helpful info. Fortunate me I found your website by chance, and I'm shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

114 purchase_via_gra purchase_via_gra | E-mail | Web | 24. května 2016 v 20:17 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

115 purchase_viagra purchase_viagra | E-mail | Web | 24. května 2016 v 20:19 | Reagovat

Hello!

116 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 25. května 2016 v 13:02 | Reagovat

I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

117 for for | E-mail | Web | 26. května 2016 v 22:07 | Reagovat

Perfect webpage you have at this website!  Precisely how could i add in this blog's feed into my Rss reader?

118 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 28. května 2016 v 16:30 | Reagovat

Hi there would you mind letting me know which webhost you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

119 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 29. května 2016 v 23:59 | Reagovat

Somebody necessarily lend a hand to make significantly posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the analysis you made to make this actual publish incredible. Magnificent job!

120 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 4. června 2016 v 16:30 | Reagovat

I really like your writing style, great info, thank you for putting up

121 generic generic | E-mail | Web | 11. června 2016 v 14:15 | Reagovat

I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great  D. Good job, cheers

122 purchase_cia_lis purchase_cia_lis | E-mail | Web | 12. června 2016 v 17:20 | Reagovat

I like what you guys are up too. This kind of clever work and exposure!

123 via_gra via_gra | E-mail | Web | 15. června 2016 v 10:18 | Reagovat

I  conceive this website   has got  some  rattling  superb  info  for everyone. Dealing with network executives is like being nibbled to death by ducks. by Eric Sevareid.

124 via_gra_online via_gra_online | E-mail | Web | 15. června 2016 v 22:23 | Reagovat

I have recently started a site, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time &amp work. The achievements of an organization are the results of the combined effort of each individual. by Vince Lombardi.

125 for for | E-mail | Web | 21. června 2016 v 3:02 | Reagovat

An interesting dialogue is worth comment. I feel that you must write more on this topic, it won't be a taboo subject but typically people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

126 side side | E-mail | Web | 21. června 2016 v 3:03 | Reagovat

Hello!

127 cia_lis_price cia_lis_price | E-mail | Web | 24. června 2016 v 22:31 | Reagovat

Hey very nice web site!! Man.. Beautiful.. Wonderful.. I'll bookmark your web site and take the feeds alsoKI am satisfied to seek out a lot of helpful information here in the publish, we want work out extra techniques in this regard, thank you for sharing

128 cheap_cia_lis cheap_cia_lis | E-mail | Web | 27. června 2016 v 7:49 | Reagovat

Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that Thanks for lunch!

129 via_gra_online via_gra_online | E-mail | Web | 30. června 2016 v 2:23 | Reagovat

As soon as I found  this  internet site  I went on reddit to share some of the love with them.

130 cheap_cia_lis cheap_cia_lis | E-mail | Web | 30. června 2016 v 19:24 | Reagovat

If some one wants expert view concerning running a blog afterward i advise himher to pay a quick visit this

131 generic generic | E-mail | Web | 4. července 2016 v 13:29 | Reagovat

Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you're talking approximately! Bookmarked. Kindly also visit my web site . We will have a hyperlink exchange arrangement among us!

132 generic generic | E-mail | Web | 4. července 2016 v 19:05 | Reagovat

This kind of game gives a real experience of

133 for for | E-mail | Web | 8. července 2016 v 0:39 | Reagovat

Fckin awesome things here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i'm looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

134 cia_lis cia_lis | E-mail | Web | 9. července 2016 v 7:59 | Reagovat

Hey very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds alsoI am happy to find a lot of useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

135 prescription prescription | E-mail | Web | 12. července 2016 v 9:08 | Reagovat

This is really attentiongrabbing, You're a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in search of extra of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!

136 cia_lis_india cia_lis_india | E-mail | Web | 18. července 2016 v 19:53 | Reagovat

Its actually a nice and helpful piece of information. Im glad that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

137 from from | E-mail | Web | 19. července 2016 v 23:00 | Reagovat

Hello!

138 tadalafil tadalafil | E-mail | Web | 28. července 2016 v 18:02 | Reagovat

you use disallowed a designer to make the style? Superb vocation!

139 for for | E-mail | Web | 3. srpna 2016 v 17:25 | Reagovat

I've long suggested that people seeking to gett a good understanding of this speciific topic spread their research acrooss many blogs

140 ViagSon ViagSon | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 18:49 | Reagovat

c.o.d viagra

      <a href=http://buyviagraonlinezrx.com/>viagra online</a>

    <a href="http://buyviagraonlinezrx.com/">cheap viagra</a>

    viagra for dose hypertension

141 PolkaSon PolkaSon | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 23:26 | Reagovat

cialis filmtabletten 20mg

      <a href=http://cialisuperactivenpx.com/>cialis super active</a>

    <a href="http://cialisuperactivenpx.com/">generic cialis</a>

    cialis kob

142 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 1. května 2017 v 2:05 | Reagovat

total sales viagra 2010

      http://viagrasaleznp.com/ - generic viagra

    <a href="http://viagrasaleznp.com/">buy viagra</a>

    viagra en pharmacie belgique

143 VikaSon VikaSon | E-mail | Web | 8. května 2017 v 2:34 | Reagovat

viagra online in kerala

      http://www.viagrarxp.com/ - generic viagra

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">cheap viagra online</a>

    viagra of

144 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 8. května 2017 v 2:48 | Reagovat

payday loan loveland colorado

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>payaday loans</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">pay day loans online</a>

    reputable short term loan

145 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 9. května 2017 v 19:42 | Reagovat

generic cialis soft reviews

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis without a doctors prescription</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis pills</a>

    costo cialis originale 20 mg,

146 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 10. května 2017 v 17:32 | Reagovat

compre bangkok cialis donde

      <a href=http://cialisonlinevmz.com/>cialis super active</a>

    <a href="http://cialisonlinevmz.com/">cialis without a doctors prescription</a>

    generico cialis super

147 ElleSon ElleSon | E-mail | Web | 11. května 2017 v 3:28 | Reagovat

i got your man all i really wanted was that cash in advance lyrics

      http://loanbadoknpz.com/ - bad credit personal loans

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">short term loans</a>

    credit with bad credit

148 BlackSon BlackSon | E-mail | Web | 13. května 2017 v 0:24 | Reagovat

consumer payday loans 200 independence ave washington dc

      http://paydaybestloan.com/ - loan bad credit

    <a href="http://paydaybestloan.com/">loan</a>

    top cash advance in PDX OR

149 viagra_generic viagra_generic | E-mail | Web | 13. května 2017 v 3:10 | Reagovat

Hello!

150 BlackSon BlackSon | E-mail | Web | 13. května 2017 v 5:23 | Reagovat

loan processing services

      http://paydaybestloan.com/ - payday advance

    <a href="http://paydaybestloan.com/">online loans</a>

    personal installment loan

151 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 13. května 2017 v 17:07 | Reagovat

cialis100mg

      http://cialisonlinerxonline.com/ - generic cialis

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">order cialis</a>

    budapest cialis price

152 DavidSon DavidSon | E-mail | Web | 14. května 2017 v 2:17 | Reagovat

click now viagra online 50mgs

      <a href=http://viagrabuytoday.com/>online viagra</a>

    <a href="http://viagrabuytoday.com/">viagra cheap</a>

    viagra cheap

153 BenSon BenSon | E-mail | Web | 14. května 2017 v 13:32 | Reagovat

cash advance owensboro ky

      <a href=http://badcreditokloan.com/>online payday advance</a>

    <a href="http://badcreditokloan.com/">fast payday loans</a>

    payday loans in roland ok

154 VoiceSon VoiceSon | E-mail | Web | 14. května 2017 v 17:17 | Reagovat

cialis generique 20mg  paypal

      <a href=http://cialisonlinerxonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinerxonline.com/">generic cialis</a>

    recommended site cialis brand

155 LidaSon LidaSon | E-mail | Web | 15. května 2017 v 2:27 | Reagovat

cheap viagra online uk cheap

      http://viagrarxbuy.com/ - viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">viagra online</a>

    we use it viagra online in usa

156 LidaSon LidaSon | E-mail | Web | 15. května 2017 v 7:11 | Reagovat

australia viagra price

      http://viagrarxbuy.com/ - cheap viagra

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">viagra cheap</a>

    viagra generique en france

157 DrewSon DrewSon | E-mail | Web | 17. května 2017 v 19:40 | Reagovat

1st dose cialis

      <a href=http://buycialisizronline.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">cheap cialis</a>

    generic cialis usa

158 AhmedMor AhmedMor | E-mail | Web | 19. května 2017 v 0:48 | Reagovat

cialis grapefruit juice

<a href=http://buycialisvaonline.com/>buy cialis</a>

<a href="http://buycialisvaonline.com/">cilais price</a>

cialis one day farmaco

159 DrewSon DrewSon | E-mail | Web | 19. května 2017 v 14:08 | Reagovat

follow link cheap cialis

      <a href=http://buycialisizronline.com/>cialis online</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">cilais price</a>

    anyone in uk buy cialis

160 MilesSon MilesSon | E-mail | Web | 21. května 2017 v 5:30 | Reagovat

nuovo viagra italiano

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> buy viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> viagra coupon</a>

    viagra 25mg vs 50mg

161 buy buy | E-mail | Web | 21. května 2017 v 22:23 | Reagovat

Hello!

162 AnnSon AnnSon | E-mail | Web | 22. května 2017 v 5:40 | Reagovat

generico cialis 10 mg

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis online</a>

    best price brand cialis

163 VenekSon VenekSon | E-mail | Web | 22. května 2017 v 9:22 | Reagovat

lowest prices for cialis 20mg

      http://buycialisto.com/ - cialis price

    <a href="http://buycialisto.com/">cialis generic</a>

    venta cialis soft cubano

164 VenekSon VenekSon | E-mail | Web | 22. května 2017 v 10:47 | Reagovat

anybody ordered cialis on line

      http://buycialisto.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisto.com/">cilais price</a>

    usefull link cialis uk chemist

165 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 22. května 2017 v 23:53 | Reagovat

viagra sildenafil precio

      http://buyviagracvz.com/ -  order viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> order viagra</a>

    womens viagra

166 SethSon SethSon | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:27 | Reagovat

cialis online from india

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">cheap cialis</a>

    just try! cialis 20mg price

167 VasilySon VasilySon | E-mail | Web | 27. května 2017 v 2:24 | Reagovat

viagra argentina consumo

      http://viagrasoftrxtabs.com/ - viagra

    <a href="http://viagrasoftrxtabs.com/">buy viagra</a>

    generic equivalent viagra

168 MoisesSon MoisesSon | E-mail | Web | 31. května 2017 v 1:01 | Reagovat

usa discounted cialis

      http://cheapxcialis.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapxcialis.com/">buy cialis</a>

    cialis australia sale

169 AlexeySon AlexeySon | E-mail | Web | 2. června 2017 v 15:11 | Reagovat

cialis safe dosage

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis online

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">generic cialis</a>

    off label use cialis

170 RefolSon RefolSon | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 22:49 | Reagovat

forum viagra ohne rezept

      http://buycheapviagralk.com/ -  generic viagra online

    <a href="http://buycheapviagralk.com/"> viagra online</a>

    costo de viagra pfizer

171 Crbninfoda Crbninfoda | E-mail | Web | Včera v 20:48 | Reagovat

best payday loan - http://personalnerloan.org/ capital finance one payday loans <a href=http://personalnerloan.org/>unsecured personal loan</a> ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama