Co nevíte o lidském těle

25. prosince 2006 v 21:02 |  Co nevíte

Co nevíte o lidském těle

Buňka

- Jizvy po ranách se uchrání lehce tlaku a roztažení. je to způsobeno tím, že tkáně v jizvách nejsou obdařeny elastinovými vlákny, látkou, která způsobuje pružnost tkání.
- Přibližně jedna třetina cytoplazmy je tvořena vodou. Dále obsahuje okolo 30% organických látek (uhlovodany, tuky, bílokoviny) a jen asi 2-3% anorganických látek.
- Buňky pokožky přetrvají okolo jednoho týdne, než zahynou. Červené krvinky žijí asi 4 měsíce a kostní buňky 10 až 30 roků.
- Elektronický mikroskop, který umožňuje pozorovat buněčné struktury, jež nejsou viditelné tradičními optickými mikroskopy, nepoužívá světlo, ale využívá svazky elektronů předběžně urychlených. Ty se soustřeďují nad objektem pomocí magnetických polí a obstrávají fotografické obrazy až do dvoumilionového zvětšení.
- Lupy jsou malé bílé šupinky, které jsou vytvořeny z pokožky kštice smíchané s tukovou substancí - mazem, jenž je vyráběn pomocí malých žlázek.

Zažívací ústrojí

- Játra mění léty svůj rozměr. V dospělém věku váží vyprázdněná játra 1200-1500 gramů, ale od 50 let věku začínají atrofovat a postupně snižují svoji váhu až na 800-1200 gramů. Živá a funkční játra přitom mohou přesáhnout až 2500 gramů.
- Během života spořádá průměrný člověk asi 30 000 kg potravin. Odpovídá to přibližné váze asi 6 slonů.
- Příbor, který používáme denně k jídlu, se nepoužíval vždy společně. Nejstarším je nepochybně nůž, užívaný již primitivním člověkem. Před koncem XV. století se stolní nůž běžně neužíval. Poté se začala postupně užívat i vidlička, ale jen na stolech šlechticů. Všeobecné užívání příborů bylo v různých částech světa zavedeno až po několika stoletích.

Dýchací ústrojí

- Zívnutí je jev, jehož původ není dost dobře znám. Zíváme tehdy, když se nudíme nebo když jsme unavení. Může být však způsobeno i mělkým dýcháním a zvýšenou tvorbou oxidu uhličítého.
Kdybychom rozprostřely všechny plicní sklípky, mohli bychom jimi pokrýt povrch tenisového hřiště
- Do 2500 metrů nadmořské výšky se vzduch stává řidší, třebaže objem kyslíku je stejný - 21%. Nízky tlak vzduchu způsobuje, že vdechované množství je při každém vdechu menší. Ve výšce 3000 metrů nad mořem vdechujeme jen 72% vzduchu, který bychom normálně inhalovali na úrovni moře. Ve 4000 metrech toto procento klesá na 65% a v 5000 je tu už jen 60%.
- Hrtan vřešťana je mocně rozvinut a hlasové ústrojí má vysoce specializované: hrdlo je tak vypouklé, že jeho skřeky jsou slyšitelné až do okruhu 2 kilometrů
- Většina lidí dýchá vsedě asi 12-15x za minutu. Za této situace při vdechu a výdechu prochází vzduch nosními dutinami rychlostí přibližně 8 km\h. Při kašli vzduch vystřeluju z plic rychlostí až 120-160 km\h.

Oběhový systém

- Rejsek je hlodavec, jehož srdce pulzuje 1000x za minutu, a přesto žije okole 1,5 roku. U zajíce má srdce 200 úderů za minutu a žije asi 6 let. Srdce slona pulzuje 25x za minutu a žije přibližně 60 let. Srdce těchto savců během celého života vydá půl až jednu milardu úderů. Nicmén2 srdce člověka vydá za život 2,5 miliardy úderů
- Kdyby na stejné množství energie, kterou vyprodukuje srdce na krevní oběh, umožnilo vzlétnout, mělo by dostatek energie k tomu, aby nás denně vyneslo do výše asi 300 metrů nad zem
- Tep, při kterém vychází krev z levé komory do srdečnice, způsobuje vlnovité rozšíření, které se přenáší po tepně rychlostí 11 metrů za sekundu, což odpovídá 40 km za hodinu
- Kdyby se spojily krevní cévy těla, dosáhly by vzdálenosti 96 000 kilometrů, tzn. že by 2,5x obkroužly svět.
- Za jeden den srdce přečerpá takové množství tekutin, které by mohlo naplnit nádrž o objemu 10 000 litrů
- Každou hodinu protéká u každého jedince 100 mililitrů lymfy hrudním mízovodem. Ostatních 20 mililitrů jinými cestami. Proto se za normálních podmínek vytváří během 24 hodin asi 2400 mililitrů mízy, tzn. objem téměř stejný, jaký veškerá krevní plazma
- Dospělý muž má asi 4-6 litrů krve a žena 4-5 litrů. Každý den prochází tento objem krve srdcem více než 1000x
- Dospělá osoba má okolo 25 bilionů červených krvinek, ze kterých se vytváří každý den asi 1,1% tzn. asi 250 milionů. Už z tohoto je možno dedukovat, že červené krvinky se obnoví každých 100 dní.
- Žirafa má velmi zvláštní srdce. Váží 12 kg a uvede do oběhu 60 litrů krve za minutu. Pro svůj dlouhý krk má hlavu 3 metry od srdce. Nicméně chlopenní systém žil umožňuje konstantní tlak krevního řečiště

Vylučovací ústrojí

- Ledviny filtrují všechnu krev oběhového ústrojí více než 30x denně. To představuje asi 170 litrů každých 24 hodin. 99% filtrovaného roztoku se vrací do krevního řečiště a vylučuje se pouze 1,5 litru moče, která je tvořena z největší části vodou
- Normální osoba vyloučí během celého životaasi 41 000 litrů moče, což je dostatečné množství k tomu, aby pokryla plochu fotbalového hřiště

Pohybové ústrojí ústrojí

- Nejvyšší člověk na světě byl Severoameričan, který měřil 2,72 metrů. Stále ještě rostl, až do roku 1940, kdy ve svých 22 letech zemřel. Nejmenší člověkem byla devatenáctileté Holanďanka, která zemřela v roce 1895 a dosáhla výšky pouze 59 centimetrů
- Nejmenší kostí lidského těla je třmínek, který se nalézá uvnitř ucha a měří pouze 3 milimetry. Je tak malý, že by se do nehtu malíčku vešel dvakrát až třikrát
- Holenní kost se nazývá latinsky tibia, protože svým tvarem připomíná tibii, starobylý hudební nástroj podobný flétně
- Nejrychlejší sval našeho organismu je ten, který otevírá a zavírá víčka očí. Tuto činnost může vykonat 6x za sekundu
- Počet svalů lidského těla je tak značný, že reprezentují 30-50% tělesné hmotnosti
- Sval maseter pohybuje čelistí během žvýkání. Je jedním z nejvypracovanějších svalů: vyvine sílu, která je rovna 100 kg

Nervový systém

- Každá mozková hemisféra řídí protilehlou polovinu těla, protože se nervové cesty křižují při průchodu prodlouženou míchou. Proto u leváků "dominuje" pravá hemisféra, ktrá jim umožňuje psát a užívat s velkou přesností levou ruku
- Dospělý člověk má kolem 75 kilometrů nervů, které jsou rozmístěny po celém těle. Elektrické signály probíhají rychlostí vyšší než 400 km/h
- Mozek, který obsahuje 80% vody, představuje přbližně 1/50 celkové hmotnosti těla, tj. 2%, ale využívá více než 1/5 veškeré energie organismu
- V roce 1974 jeden člověk v Barmě recitoval 16 000 stránek náboženského budhistického textu. Při přehlídce vizuální paměti se jednomu Angličanovi podařilo zapamatovat si pořadí šesti vějířů karet (okolo 312 karet karet zcela promíchaných) poté, co je viděl pouze jednou. Dopustil se pouze 24 omylů

Smysly

- Normální osoba vypotí asi O,3 litru za den, ale v podmínkách vyšší teploty a vlhka může ztrácet denně až 2,5 litru. Jakmile si člověk zakryje 1/3 své pokožky látkou, která ucpe póry, zemře, protože nebude schopen vyloučit dostatečné množství škodlivých látek
- Lidské oko je tak citlivé, že za temné bezměsíčné noci může rozlišit světlo zapálené sirky na vzdálenost 80 kilometrů
- Svaly víčka mrkají 20 000x během dne, aby se zvlhčilo a očistilo oko. To znamená, že během dne asi půlhodiy nevidíme, protože máme kvůli mrkání víčka zavřená
- Zabarvení očí bývá většinou ve vztahu s barvou vlasů. Proto osoby s modrýma očima (méně pigmentu) mají vlasy světlé a osoby s hnědýma očima (více pigmentu) vlasy tmavé
- Člověk, protože dnes už téměř nemá přirozeného nepřítele, nepotřebuje mít příliš citlivý sluch. Proto jsou naše uči ploché, malé a málo pohyblivé. Slouží nám hlavně pro zachytávání zvuků pocházejících z různých směrů
- Nejhlubší tón, který můžeme slyšet, je zvuk o kmitu 20 kmitů za vteřinu, nejvyšší zachytitelný zvuk je o 350 kmitech za vteřinu
- Chuťové vjemy jsou velmi subjektivní. Existuje například látka zvaná fenylthiocarbamid, která je pro určité jedince (nepř. pro americké indiány) velice hořká, ale pro jiné zase zcela bez chuti
- V kůži se nalézají asi 3 miliony potních žláz. Kdyby se spojila jedna s druhou, měly by dohromady délku přes 48 kilometrů
- Všechhny vlasy na hlavě rostou v celkové délce asi 2500 cm denně. Jsou tak pevné, že se mohou natáhnout o 1/3 délky, aniž by se poškodily. Cop tvořený 500 lidskými vlasy již dokáže udržet celou váhu člověka
- Jeden Ind si od roku 1952 do roku 1985 nestříhal nehty levé ruky. Nakonec dosáhly celkové délky nehtů více než 3,5 metru. Jen nehet palce přitom měřil přes 88 centimetrů

Reprodukční ústrojí

- Kdybychom spojily kanálky obou varlat, získlai bychom trubici dlouhou 1600 metrů
- Ve třech nebo čtyřech milimetrech semene je asi 400 milionů spermií. Aby se pokryla hlavička jehly, bylo by třeba asi 40 spermií jedna vedle druhé
- Císařský řez spočívá v provedení řezu do pokožky mateřského břicha, aby se dosáhlo dělohy. Zdá se, že svůj název odvozuje od lex Caesarea (Césarův zákon), který přikazoval vyjmutí novorozence z břicha matky, jestliže zemřela během porodu
- Norámlní žena vytvoří během svého života okolo 400 zralých vajíček, většina z nich se však neoplodní
- Nejstarší matka, která je známa, byla Ruth Kistler z Oregonu, která v roce 1966 prodila dceru ve věku 57 let
- Pani Vasileová, manželka ruského rolníka, která žila v 18. století, je považována za ženu s největším počtem dětí. Porodila jich 69. Z nich 16 párů byla dvojčata, 7x porodila trojčta a 4x dokonce čtyřčata
- Nejvyššího věku údajně dosáhnul Dán Christian Jacobsen Drackenberg, který se narodil v roce 1626 a zemřel v necelých 146 letech. Dále bývá zmiňován Li Chung-Yun, který se narodil v roce 1680 a dle zápisů údajně zemřel v roce 1933 v věku 253 let

Endokrinní systém

- Chobotnice v případě nebezpečí vypouští inkoustový mrak. Jedná se o substanci, kterou produkuje žláza ve střevu. Způsobuje, že agresoři oslepnou. Kromě toho tak neutralizuje svůj živočišný pach
- Diabetes insipidus je způsoben nedostatkem hormonu vazopresinu. Tento stav provokuje intezivní žízeň nemocného, který pak pije velké množství vody a vylučuje denně až 10-15 lirů moči
- Rostliny jako živé bytosti také vylučují hormony. Tyto substance se vytváří v dělícím pletivu, které se nalézá v kořenech a stoncích. Působí prostřednictvím různých spojujících cév, které transporstují mízu
- Příkladem gigantismu byl Robert Eadlow, Severoameričan, který se narodil v roce 1928. Při narození měl váhu 3,8 kg, ale již v 1. roce života vážil 28 kg a měřil 1,11 metru. V devíti letech měřil 1,85 metru. Tento rytmus růstu pokračoval až do jeho smrti ve 22 letech života - v té době vážil 215 kg a měřil 2,7 metru

Imunitní systém

- Rekord v morbiditě epidemie získal bubonický mor, jenž trápil Evropu v období 1347-1351. Nemocnost dosahovala 99,99%
- V dubnu roku 1967 NASA, společnost USA pro výzkum vesmíru, informovala o tom, že její vědci nalezli bakterie ve výšce 41 100 metrů nad mořem
- První transplantace srdce se uskutečnila v roce 1967. Příjemce přežil pouze 18 dní. Předtím, v roce 1964, se implantovalo šimpanzí srdce do hrudníku 67 letého pacienta. Implantované srdce působilo pouze pár hodin
- Baktérie micrococcus radiodurans jsou tak odolné, že snášejí i atomové záření o síle 6,5 milionu roentgenu. Tato dávka je tisíckrát smrtelnější, než ta, kterou jsou schopni snést lidé. Jiné baktérie jsou např. schopné žít v podloží sirných vod v teplotách převyšujících i 300 stupňů Celsia
- V USA se odhaduje, že v roce 1999 počet zemřelých na AIDS dosáhnul 179 000 s nákladem lékařské péče vyšší než 16 miliard dolarů
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (261)
Zobrazit starší komentáře

201 LvvodInvolA LvvodInvolA | E-mail | Web | 2. října 2017 v 17:09 | Reagovat

buying viagra online - http://viagrapfhze.com/
over the counter viagra alternative <a href=http://viagrapfhze.com/>buy viagra</a> ’

202 Muntrbrasy Muntrbrasy | E-mail | Web | 3. října 2017 v 14:46 | Reagovat

order female viagra
<a href="http://sexviagen.com/">buy viagra</a>
buying viagra in canada
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a> ’

203 Muntrbrasy Muntrbrasy | E-mail | Web | 4. října 2017 v 7:17 | Reagovat

cheap generic viagra online
<a href="http://sexviagen.com/">viagra online</a>
viagra prescription uk
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a> ’

204 Fwjjinsags Fwjjinsags | E-mail | Web | 4. října 2017 v 15:01 | Reagovat

internet payday loans
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans online</a>
payday loans no credit check no faxing
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans online</a> ’

205 Fnrxgyday Fnrxgyday | E-mail | Web | 4. října 2017 v 22:27 | Reagovat

fast payday loans - https://paydayloamec.com/
payday advance cash america <a href=https://paydayloamec.com/>payday loans online</a> ’

206 Vbwgxcaussy Vbwgxcaussy | E-mail | Web | 4. října 2017 v 22:38 | Reagovat

cash 1 payday loan - https://paydayllae.com/
no credit check non payday loan <a href=https://paydayllae.com/>3 month payday loans</a> ’

207 Bebbownets Bebbownets | E-mail | Web | 5. října 2017 v 13:46 | Reagovat

how to get viagra - http://ericviaed.com/
alternatives to viagra <a href=http://ericviaed.com/>viagra online</a> ’

208 VtvzvdVarm VtvzvdVarm | E-mail | Web | 7. října 2017 v 0:16 | Reagovat

cialis sale - https://genonlinecialis.com
cialis trial offer <a href=https://genonlinecialis.com>cialis online</a> ’

209 AlysonAsh AlysonAsh | E-mail | Web | 8. října 2017 v 16:25 | Reagovat

Hi everyone! Recently I have been battling with a lot of personal issues. Friends and doctors keep telling me I should consider taking medicine, so I may as well <a href=https://www.snowdonrailway.co.uk/phpunit/tramadol-itching>more</a> and see how it goes. Problem is, I haven't taken it for a while, and don't wanna get back to it, we'll see how it goes.

210 Dol77laramit Dol77laramit | E-mail | 14. října 2017 v 11:40 | Reagovat

Были заплачены деньги 6000 за покупку базы данных и просто швырнул. с другого аккаунта к нему обратились, уже специально на 100р была сделка на выборку и тоже швырнул.

непорядочный гандон. кинет 100р%

Телеграм  @japoshka кидальная дешевка

211 Charlesscary Charlesscary | E-mail | Web | 23. října 2017 v 12:53 | Reagovat

Thesis Writing Service - EssayErudite.com

If you look for a trustworthy <a href=https://essayerudite.com/thesis-writing-service/>thesis writing service</a> and want to benefit from a higher grade, your editors, proofreaders, and instructors are here to lend you a hand.
Some students afraid of hiring professional writers due to ethical issues. As a result, they fail the course due to various reasons not able to defend their degree.
You should note that there is nothing wrong with opting for a <a href="https://essayerudite.com/thesis-writing-service/" />thesis writing service</a>. EssayErudite is certainly the best place for that.

Thesis Writing Service https://essayerudite.com/thesis-writing-service/

212 Vsumtwerly Vsumtwerly | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 9:29 | Reagovat

buy viagra online cheap - http://sexviagen.com
pfizer brand name viagra <a href=http://sexviagen.com>viagra reviews</a> ’

213 Mbjmkeagemi Mbjmkeagemi | E-mail | Web | 5. prosince 2017 v 19:13 | Reagovat

viagra herbal substitute
http://vipnowed7.com/
where to buy viagra
<a href="http://vipnowed7.com/viagra-no-prescription/">viagra</a>
viagra purchase online

214 MlokmExelay MlokmExelay | E-mail | Web | 21. prosince 2017 v 21:53 | Reagovat

business loans bad credit https://1paydayloansonline.com/
loan cash <a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loan online</a>

215 Dbsdbdregox Dbsdbdregox | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 22:34 | Reagovat

payday loan installment
<a href="https://paydayloansxxe.com/">best payday loans</a>
pls payday loan store
<a href="https://paydayloansxxe.com/">payday loans online</a>

216 JthasgwKiform JthasgwKiform | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 21:26 | Reagovat

no credit check loan
<a href="https://cashadvancevtg.com/">payday loans</a>
quick loans
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday loans</a>

217 Dbsabggdregox Dbsabggdregox | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 23:20 | Reagovat

apple fast cash payday loan
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">online loans</a>
america payday loans
<a href="https://www.getispaydayloansonline.com/">cash loans</a>

218 JbsxxKiform JbsxxKiform | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 10:46 | Reagovat

personal loan debt consolidation
<a href="https://quickkiinstallmentloans.org/">payday loan lenders</a>
credit counselling
<a href=https://quickkiinstallmentloans.org/>payday loan online</a>

219 Dsbcdregox Dsbcdregox | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 16:53 | Reagovat

loan cash
<a href="https://installmentccy.org/">payday loan online</a>
quick easy personal loans
<a href="https://installmentccy.org/">pay day loans</a>

220 Dmddregox Dmddregox | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 12:05 | Reagovat

online installment loans
<a href="https://installmentokmloan.com/">small loans</a>
small personal loans bad credit
<a href="https://installmentokmloan.com/">installment loan</a>

221 JbbKiform JbbKiform | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 12:31 | Reagovat

absolutely no fax payday loan
<a href="https://personalnae.org/">same day payday loan</a>
advanced payday loans
<a href=https://personalnae.org/>payday loans</a>

222 ZmsEmaide ZmsEmaide | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 23:14 | Reagovat

bad credit personal loan
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">cash advance american express</a>
online loans no credit check
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>best online payday loans</a>

223 FbdKiform FbdKiform | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 15:06 | Reagovat

online loans no credit check
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">best payday loans</a>
credit card consolidation loans
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>pay day loans</a>

224 Fntsmibly Fntsmibly | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 0:02 | Reagovat

cialis where to buy
<a href="http://cialisenax.com/">cheap cialis</a>
cialis soft tabs online pharmacy
<a href=http://cialisenax.com/>buy generic cialis</a> ’

225 Fndshotte Fndshotte | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 23:32 | Reagovat

free cialis coupon
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
free samples of cialis
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis for sale</a> ’

226 Ondcitava Ondcitava | E-mail | Web | 23. ledna 2018 v 22:33 | Reagovat

side effects viagra
http://genericonlineviaqra.com/
buy viagra online at
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra samples</a> OK’

227 Rvdeagemi Rvdeagemi | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 4:22 | Reagovat

viagra pro http://genericonlineviaqra.com/ ok’

228 Brcsgyday Brcsgyday | E-mail | Web | 3. února 2018 v 1:03 | Reagovat

OK’ https://onlineloan.us.org/
payday loans no credit check <a href=https://onlineloan.us.org/>fast payday loan</a>

229 FbjAffog FbjAffog | E-mail | Web | 14. února 2018 v 22:08 | Reagovat

Hello! All! <a href="https://writeresearchpaper.us.com/">research papers</a> <a href=https://writeresearchpaper.us.com/>research paper</a> ok’

230 Ondcitava Ondcitava | E-mail | Web | 1. března 2018 v 0:39 | Reagovat

viagra canada no prescription
http://freeerectilepills.com/
effects of viagra
<a href="http://freeerectilepills.com/#">otc erectile pills</a> OK’

231 FfvShife FfvShife | E-mail | Web | 3. března 2018 v 14:18 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">viagra online</a>
viagra buying
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>erectile dysfunction cures</a>  OK’

232 Lmmeagemi Lmmeagemi | E-mail | Web | 20. března 2018 v 15:29 | Reagovat

brand name viagra online sales
<a href="http://genericvlagra.com/">generic viagra online</a>
cheap generic viagra online
<a href="http://genericvlagra.com/">viagra buy</a> OK’

233 bdcAffog bdcAffog | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 18:05 | Reagovat

viagra online stores <a href="http://junkmarketstyleevents.com/#">how to take viagra</a> name brand viagra <a href=http://junkmarketstyleevents.com/#>cheapest brand viagra</a> OK’

234 iosGlire iosGlire | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 23:05 | Reagovat

viagra cheapest price <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra coupon</a> viagra jelly viagra for sale

235 lrmcUncor lrmcUncor | E-mail | Web | 30. dubna 2018 v 19:01 | Reagovat

comment bander fort sans viagra https://www.vieillemaman.com/ acheter du viagra

236 ehrExelay ehrExelay | E-mail | Web | 1. května 2018 v 2:00 | Reagovat

bad credit payday loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">loans</a> 1500 payday loans <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loan online</a>

237 ndgUncor ndgUncor | E-mail | Web | 6. května 2018 v 3:43 | Reagovat

viagra generic <a href="http://viagapharmaked.com/#">viagra online without prescription</a> price of viagra <a href=http://viagapharmaked.com/#>buy viagra now</a>

238 forfriskhud.se forfriskhud.se | E-mail | Web | 12. května 2018 v 9:28 | Reagovat

Hello! Kyselinu hyaluronovou muzete bezne najit i v lidskem tele, kde je soucasti pojivovych, epitelialnich a nervovych tkani. Hledat musite za ocni cockou, v kloubni tekutine nebo v kozni tkani, kde se nachazi konkretne 55 procent z celkoveho obsahu teto kyseliny v lidskem tele. S vekem ji ale v organismu vyrazne ubyva a na pleti to poznate predevsim prostrednictvim nezadoucich pribyvajicich vrasek.

239 penis meaning in hindi site penis meaning in hindi site | E-mail | Web | 13. května 2018 v 15:49 | Reagovat

thnx for sharing this awesome web page.

EXPERTUTLATANDE
Manga handcuff lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta weight, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat. Alla leder farm samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Below de senaste 20 aren har toot sett fellow i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Under the aegis kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Bout kan verkligen rekommendera Titan Gel site http://henre2.allformen.se/scar-on-penis/penis-meaning-in-hindi.php penis meaning in hindi cash-box alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!

240 becFesee becFesee | E-mail | Web | 23. května 2018 v 7:26 | Reagovat

cheap viagra 100mg <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">generic viagra online</a> online viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/#">viagra prescription</a>

241 bsfFesee bsfFesee | E-mail | Web | 27. května 2018 v 2:28 | Reagovat

viagra 100mg <a href="http://qenericviaqra.com/#">viagra buy</a> buy viagra new york <a href="http://qenericviaqra.com/#">generic viagra online</a>

242 bzyUncor bzyUncor | E-mail | Web | 6. června 2018 v 17:21 | Reagovat

buying viagra <a href="http://loviagraosn.com/#">viagra uk sales</a> viagra prescription online <a href=http://loviagraosn.com/#>buy cheap viagra</a>

243 ploFesee ploFesee | E-mail | Web | 7. června 2018 v 11:27 | Reagovat

brand name viagra <a href="http://menedkkr.com/#">buy viagra online</a> viagra reviews <a href="http://menedkkr.com/#">order viagra online</a>

244 bfiUncor bfiUncor | E-mail | Web | 7. června 2018 v 11:48 | Reagovat

try viagra for free <a href="http://viagraocns.com/#">viagra sale</a> viagra online without prescription <a href=http://viagraocns.com/#>canadian pharmacy viagra</a>

245 nfsUncor nfsUncor | E-mail | Web | 9. června 2018 v 2:29 | Reagovat

viagra without a prescription <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra generic</a> viagra patent <a href=https://holidayrentallorgues.com/>soft tabs viagra</a>

246 ndgFesee ndgFesee | E-mail | Web | 9. června 2018 v 11:17 | Reagovat

viagra without prescription <a href="http://bitcapblog.com ">viagra online without prescription</a> free viagra sample <a href="http://bitcapblog.com">viagra professional</a>

247 xntFesee xntFesee | E-mail | Web | 9. června 2018 v 14:12 | Reagovat

generic viagra <a href="https://movietrailershd.org ">viagra</a> best price viagra <a href="https://movietrailershd.org">generic viagra</a>

248 nnsUncor nnsUncor | E-mail | Web | 10. června 2018 v 1:04 | Reagovat

viagra no prescription <a href="https://aluixnetwork.com/">buy viagra online</a> sildenafil viagra <a href=https://aluixnetwork.com/>price viagra</a>

249 nreUncor nreUncor | E-mail | Web | 10. června 2018 v 15:02 | Reagovat

online generic viagra <a href="http://susamsokagim.com">cheap viagra online</a> order viagra online <a href=http://susamsokagim.com>viagra online</a>

250 xbcFesee xbcFesee | E-mail | Web | 11. června 2018 v 12:10 | Reagovat

bad credit loans not payday loans <a href="https://onlineloan.us.org">personal loans online</a> all payday loan companies <a href="https://onlineloan.us.org">payday loans online no credit check instant approval</a>

251 bsdUncor bsdUncor | E-mail | Web | 13. června 2018 v 11:18 | Reagovat

instant cash <a href="https://onlinepaydayloan.us.org">п»їpayday loans online</a> payday loans online same day <a href=https://onlinepaydayloan.us.org>cash advance</a>

252 aaqUncor aaqUncor | E-mail | Web | 14. června 2018 v 15:47 | Reagovat

tadalafil citrate <a href="http://besiktasboschservis.com/">buy cialis online</a> cialis tadalafil <a href=http://besiktasboschservis.com/>buy cialis online</a>

253 mmzUncor mmzUncor | E-mail | Web | 18. června 2018 v 21:17 | Reagovat

prescription viagra <a href="http://canadiannowv.com/">uk viagra</a> buy viagra canada <a href=http://canadiannowv.com>viagra cheapest</a>

254 nnqUncor nnqUncor | E-mail | Web | 22. června 2018 v 1:46 | Reagovat

viagra soft <a href="https://newviagrakfv.com/">non prescription viagra</a> where to buy viagra <a href=https://newviagrakfv.com/>viagra pills</a>

255 nffEming nffEming | E-mail | Web | 24. června 2018 v 21:14 | Reagovat

online pharmacy viagra <a href="http://loviagraosn.com/">viagra for sale</a> viagra dose <a href="http://loviagraosn.com/">viagra without prescription</a>

256 rbsUncor rbsUncor | E-mail | Web | 28. června 2018 v 2:50 | Reagovat

buy tadalafil 20mg price <a href="http://hopcialisraj.com/">cialis reviews</a> cialis no prescription <a href=http://hopcialisraj.com/>tadalafil tablets</a>

257 hdfEming hdfEming | E-mail | Web | 28. června 2018 v 18:42 | Reagovat

generic tadalafil <a href="http://cialisovnnc.com/">cialis for sale</a> cialis pills <a href="http://cialisovnnc.com/">cialis soft</a>

258 dhcUncor dhcUncor | E-mail | Web | 4. července 2018 v 2:45 | Reagovat

buy viagra no prescription <a href="http://viagapharmaked.com/">viagra generic</a> generic brands of viagra online <a href=http://viagapharmaked.com/>cheap generic viagra</a>

259 nukgoopE nukgoopE | E-mail | Web | 26. července 2018 v 12:54 | Reagovat

where to buy viagra <a href="https://viagrapbna.com/#">viagra alternative</a> generic viagra <a href="https://viagrapbna.com/#">buy viagra online</a>

260 nfcEnara nfcEnara | E-mail | Web | 29. července 2018 v 20:56 | Reagovat

cialis price <a href="https://forumdemulheres.com/#">cheap tadalafil</a> cialis professional <a href=https://forumdemulheres.com/#>cialis no prescription</a>

261 nyhgoopE nyhgoopE | E-mail | Web | 30. července 2018 v 15:26 | Reagovat

cialis generic <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis tadalafil</a> order cialis <a href="http://besiktasboschservis.com/#">cialis prescription</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama