Leden 2007

Páteř

31. ledna 2007 v 13:02 | Eva |  Z naší učebnice
Pružnou osou celé kostry je páteř složená z obratlů. Obratle mají otvory, kterými prochází mícha. mezi obratli jsou chrupavčité meziobratlové ploténky.Ty zvyšují pružnost páteře a tlumí nárazy při chůzi. Krční část páteře je složena ze 7 obratlů krčních, z niž první nese lebku (nazývá se nosič) a druhý umožňuje pohyb hlavy (nazývá se čepovec). hrudní část páteře je tvořena 12 obratli hrudními, následuje 5 obratlů bederních, 5 obratlů křížových (srůstají v jedinou kost) a 4 až 5 posledních obratlů kostrčních, srůstají v kost kostrční. Dvojesovité prohnutí páteře se začíná vytvářet až po narození. podílí se na něm sezení a chůze. Správné držení těla podporují svaly, které posilujeme přiměřeným cvičením. V době růstu je důležité, aby nebyla páteř jednostraně zatěžována.např špatným sezením v lavici, nošením školní tašky převážně v jedné ruce apod. Jednostrané zatížení páteře vede k jejímu vybočení. K vybočení páteře dochází v oblasti hrudní nebo bederní, nazývá se skolióza. Důležitá je pravidelná lékažská prohlídka, především ve školním věku, kdy probíhá celkově rychlý růst a tyto vady se mohou objevit. Při včasném odhalení se skolióza dá léčit. Neléčené případy mohou vyvolat v dospělosti závažné zdravotní potíže s páteří.

Lebka

31. ledna 2007 v 12:41 | Eva |  Z naší učebnice
Kosti lebky chrání mozek, čidla (smysly) zraku, sluchu, rovnováhy a čichu. Jsou spojeny nejčestěji švy-jde o pevné spojení kostí. Kloubem je připojena pouze dolní čelist. Zuby jsou do čelisti vklíněny.
U novorozenců na některých místech kosti lebky k sobě nepřiléhají, jsou spojeny pouze vazivovou blankou. proto může u novorozenců snadno dojít k poranění mozku.

Soustava opěrná

30. ledna 2007 v 19:48 | Eva |  Z naší učebnice
Opěrná soustava (kostra) tvoří oporu těla. Kostra určuje tvar těla a chrání vnitřní orgány. Uspořádání kostry člověka je podobné jako u ostatních savců.
Kostra člověka má tyto základní části: lebku, páteř, hrudník, kostru horních a dolních končetin.
Charakteristické znaky lidské kostry:
1. Dvojesovitě prohnutá páteř je základem vzpřímené postavy.
2. Mozková část lebky je větší část obličejová.
3. Na spodní části je nápadný bradový výstupek.
4. Horní končetiny-paže-jsou volné a umožňují dokonalou činnost ruky.
5.Dolní končetiny jsou přizpůsobeny chůzi, stehenní kost je nejdelší kost v lidském těle.
Kostra osová:
Člověk podobně jako savci, má kostru osovou a kostru končetin. Osovou kostru tvoří lebka, páteř, žebra a hrudní kost.